Nasz katalog firm oferuje:

  • przejrzystą prezentację Twojej firmy
  • efektywną formę reklamy docierającą do dużej liczby klientów
  • dodatkowe możliwości promocji w naszym serwisie

Nie dodałeś jeszcze wpisu ? dodaj wpis

Informacje o firmie:

dodaj do schowka

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Łodzi

Branże w których działa firma:

Organizacje pożytku publicznego

Adres i dane kontaktowe:

łódzkie
ul. Piotrkowska 94
90-103 Łódź
tel. 42 630 10 25, Fax: 42 630 10 25

Strona internetowa:

http://pzitb.lodz.pl (0/10)

Pagerank:

0


Poleć na:          


  • Zgłoś błąd:
Opis firmy:

Informacja o działalności Zespołu Rzeczoznawców o/ł PZITB

Oferujemy współpracę w zakresie wykonywania prac projektowych i innych związanych z budownictwem. Nasza oferta obejmuje wykonywanie m.in. następujących prac:

Ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne

Orzeczenia mykologiczno - budowlane

Opinie dotyczące zawartości azbestu w materiałach budowlanych, sanitarnych i maszynach

Przeglądy budynków (roczne i pięcioletnie)

Projekty obiektów nowych - wszystkie branże

Projekty remontów, modernizacji, dociepleń, kolorystyki, itp.

Projekty reklam

Inwentaryzacje uszkodzeń elewacji dla budynków w sąsiedztwie budowanych autostrad i dróg szybkiego ruchu

Weryfikacje dokumentacji wykonanych przez inne firmy

Kosztorysy

Wyceny obiektów

Audyty energetyczne

Inne

Nasze opracowania są wykonywane fachowo i terminowo, poglegają weryfikacji, są konkurencyjne cenowo przy zachowaniu dobrej jakości. Zatrudnimy rzeczoznawców budowlanych z zakresu konstrukcji, prac wykończeniowych, badań gruntu, badań drgań, specjalistów - mykologów i innych. Nasi współpracownicy posiadają stosowne uprawnienia oraz wpisy do rejestru ŁOIIB. Część pracowników posiada uprawnienia biegłych sądowych. Wyceny prac projektowych wg cennika ŚZWPP 2003.

Informacja o sprzedaży wydawnictw

Posiadamy w ciągłej sprzedaży wydawnictwa z zakresu budownictwa, materiały związane z kosztorysowaniem i wyceną, również na nośnikach elektronicznych, m.in.:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów budowlanych

Przepisy z komentarzami do kosztorysowania

KNR-y, KNNR-y, SEKOCENBUDY, BŁYSKAWICE

Katalogi Norm Budowlano - Konserwatorskich

Dzienniki budowy

Książki obiektów wraz z poradnikiem

Zużycie obiektów budowlanych

Instrukcje ITB m.in. nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków

Prawo budowlane

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych 2003

Programy do kosztorysowania np. SeKo 6/2 MAX, SeKo-WKI (na zamówienie)

Inne

Możliwość zamawiania drogą wysyłkową. Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży:

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW CUTOB PZITB

rzeczoznawcy_pzitb@tlen.pl 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 94 VI piętro, pokój 62

Tel/fax: (0-42) 630-10-25

08:00-16:00 od poniedziałku do piątku

 

 

  Schowek (0)