Nasz katalog firm oferuje:

  • przejrzystą prezentację Twojej firmy
  • efektywną formę reklamy docierającą do dużej liczby klientów
  • dodatkowe możliwości promocji w naszym serwisie

Nie dodałeś jeszcze wpisu ? dodaj wpis

Informacje o firmie:

dodaj do schowka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski

Branże w których działa firma:

Organizacje pożytku publicznego

Adres i dane kontaktowe:

dolnośląskie
ul. Mikołaja Reja 27
50-338 Wrocław
tel. (71) 322 29 25

Strona internetowa:

http://tpddolnyslask.republika.pl (0/10)

Pagerank:

0


Poleć na:          


  • Zgłoś błąd:
Opis firmy:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku zapoczątkowało swoją działalność po II wojnie światowej i oczywiście w ujęciu historycznym działalność na naszym terenie jest znacznie krótsza niż Towarzystwa w Polsce. Podobnie, jak i w kraju, również na Dolnym Śląsku funkcjonowało Robotnicze i Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. RTPD rozpoczęło działalność w listopadzie 1945 roku (po utworzeniu organów władzy terenowej), a zebranie organizacyjne oddziału wojewódzkiego o powołaniu ChTPD na Dolnym Śląsku odbyło się 7 lipca 1946 roku. Zjednoczono się w 1949 roku i działalność rozpoczęła jedna organizacja pod nazwą: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Struktury organizacyjne Towarzystwa (oddziały, koła) posiadały statutowy organ władzy (zarząd) i organ kontroli wewnętrznej (komisja rewizyjna). Siedzibą władz wojewódzkich TPD było miasto wojewódzkie Wrocław. Jednak reforma administracyjna kraju w 1975 roku spowodowała, że duże województwo regionu Dolny Śląsk podzielono na cztery mniejsze (wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie i jeleniogórskie), tym samym zmienił się obszar i zasięg działalności Towarzystwa na Dolnym Śląsku (nie było województwa dolnośląskiego, ale region pozostał ten sam). W ślad za zmianami administracyjnymi kraju powstały oddziały wojewódzkie TPD z siedzibą we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. Tym samym struktura organizacyjna TPD na Dolnym Śląsku bardzo się rozproszyła. Powstałe oddziały, w nowych województwach, zaczęły organizować własne struktury i tym samym pracować na własny rachunek, a ich podporządkowanie organizacyjne, jako organu wojewódzkiego było bezpośrednio do Zarządu Głównego TPD. Dopiero ponowna reforma administracyjna kraju w 1998 roku uporządkowała strukturę organizacyjną Towarzystwa w kraju i także na Dolnym Śląsku. Odrodzenie województwa dolnośląskiego w strukturze administracyjnej kraju dało podstawy do utworzenia w Towarzystwie oddziału województwa dolnośląskiego. Dla formalno-prawnego usankcjonowania oddziałów wojewódzkich w kraju dokonano stosownych zmian w statucie TPD.

I Zjazd założycielski oddziału województwa dolnośląskiego odbył się 27 marca 1999 roku we Wrocławiu. Wybrano zarząd wojewódzki i komisję rewizyjną województwa na 4-letnią kadencję. Zjazd podjął uchwałę o nazwie oddziału, który na mocy tej uchwały nazywał się: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu. Dotychczasowe oddziały wojewódzkie (Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica) stały się oddziałami okręgowymi. Powołanie oddziałów okręgowych było możliwe dzięki zmianom w statucie TPD, a oddziały okręgowe stały się jednostkami organizacyjnymi oddziału województwa dolnośląskiego. Następną kadencję władz organizacji województwa dolnośląskiego usankcjonował prawnie II Zjazd Delegatów TPD Województwa Dolnośląskiego, który odbył się we Wrocławiu w dniu 29 marca 2003 roku. Nazwa i struktura organizacyjna oddziału pozostała bez zmian.

Przez I kadencję władz oddziału (od roku 1999) i początek II kadencji Zarząd Oddziału i jego jednostki terenowe funkcjonowały na zasadach pełnomocnictwa udzielanego przez Zarząd Główny TPD. Jednak rozwój organizacji i jej powiązania z działaniami lokalnych samorządów uzasadniał potrzebę uzyskania własnej osobowości prawnej, oczywiście dalej pozostając w strukturach organizacyjnych Towarzystwa w kraju. I tak w oparciu o ustawę działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz za zgodą Zarządu Głównego TPD postanowiono o uzyskaniu przez Oddział Dolnośląski osobowości prawnej. W listopadzie 2003 roku dokonano zmiany nazwy oddziału wojewódzkiego i uchwałą Zarządu Oddziału przyjęto nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu. Następnie, na mocy postanowienia sądu rejestrowego (KRS) w marcu 2004 roku Oddział Dolnośląski uzyskał osobowość prawną i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, a w lutym 2005 roku uznany został przez sąd rejestrowy za organizację pożytku publicznego. Działalność z własną osobowością prawną i statusem organizacji pożytku publicznego oddziału ułatwia funkcjonowanie jednostkom organizacyjnym w regionie i stwarza możliwość załatwiania wielu spraw na miejscu.

 

 

  Schowek (0)